Nhà hàng Sông Quê, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 839V+6H9, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 829 25 78
Trang web nhahangsongquetayninh.com
Vị trí chính xác 113.180.395, 1.060.939.691


Địa chỉ Nhà hàng Sông Quê ở đâu?

839V+6H9, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sông Quê như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò tơ Út Nhân, Long Thành Nam