Nhà hàng Sông Quê – Bến Đò, khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 225/25 Đ. Phạm Văn Thuận, khu phố 3, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 295 55 54
Trang web
Vị trí chính xác 109.440.584, 1.068.522.405


Địa chỉ Nhà hàng Sông Quê - Bến Đò ở đâu?

225/25 Đ. Phạm Văn Thuận, khu phố 3, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sông Quê - Bến Đò như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BUFFET Ngói Xưa 119K, TT. Củ Chi