Nhà hàng Sesan – Bình Dương, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 333 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 220 05 00
Trang web sesan.com.vn
Vị trí chính xác 109.759.545, 106.669.277


Địa chỉ Nhà hàng Sesan - Bình Dương ở đâu?

333 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Sesan - Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30], Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dự án Harbor Hạ Long - Hùng Thắng