Nhà hàng Sen Thanh Hóa – P. Lam Sơn

Địa chỉ: 98 Đinh Công Tráng, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0237 3858 393

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 19.801.866,1.057.775.339 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Sen Thanh Hóa ở đâu?

Trả lời: 98 Đinh Công Tráng, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Sen Thanh Hóa là bao nhiêu?

Trả lời: 0237 3858 393

Hỏi: Nhà hàng Sen Thanh Hóa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Sen Thanh Hóa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dũng Phố Núi - Hoa Lư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.