Nhà Hàng Sao Biển – P. Nguyễn Trãi

Địa chỉ: 2 Hoàng Hoa Thám, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0220 3836 196

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.941.333.099.999.900,106.328.581 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Sao Biển ở đâu?

Trả lời: 2 Hoàng Hoa Thám, P. Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Sao Biển là bao nhiêu?

Trả lời: 0220 3836 196

Hỏi: Nhà Hàng Sao Biển mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Sao Biển là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh - Trần Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.