Nhà hàng sân vườn Hoàng Thành, KP .7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐC:, 630 đường Ấp Bắc, KP .7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3878 919
Trang web fb.com
Vị trí chính xác 103.709.023, 1.063.590.191


Địa chỉ Nhà hàng sân vườn Hoàng Thành ở đâu?

ĐC:, 630 đường Ấp Bắc, KP .7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng sân vườn Hoàng Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Hoàng Ty - Đặc sản Trảng Bàng, Phường 2