Nhà Hàng Phố Giáo – Đồng Phú

Địa chỉ: 655 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 882 08 10

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 17.488.041.799.999.900,10.660.051.879.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Phố Giáo ở đâu?

Trả lời: 655 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Phố Giáo là bao nhiêu?

Trả lời: 091 882 08 10

Hỏi: Nhà Hàng Phố Giáo mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Phố Giáo là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc Sinh thái Thái Hải - Thịnh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.