Nhà Hàng Nổi Bình Minh – Đồng Hới

Địa chỉ: Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0833 237 777

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.580.776,10.662.536.809.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Nổi Bình Minh ở đâu?

Trả lời: Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Nổi Bình Minh là bao nhiêu?

Trả lời: 0833 237 777

Hỏi: Nhà Hàng Nổi Bình Minh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Nổi Bình Minh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà đất - Hồ Bơi Vintin! - An Lạc Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.