Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh – Trần Phú

Địa chỉ: 67 Lê Duẩn, Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại: 091 146 86 87

Trang web: tinyurl.com

Bản đồ chỉ đường: 18.338.793.199.999.900,10.589.063.449.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh ở đâu?

Trả lời: 67 Lê Duẩn, Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh là bao nhiêu?

Trả lời: 091 146 86 87

Hỏi: Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Nhà Tôi Hà Tĩnh là gì?

Trả lời: tinyurl.com

Xem thêm:  Nhà hàng Sesan - Bình Dương, Phú Thọ