Nhà Hàng Ngã Ba Sông-Lẩu Thức Yến – Ngọc Xuân

Địa chỉ: Đường Pác Bó, Ngọc Xuân, Cao Bằng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 499 65 02

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 226.735.687,10.625.402.059.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Ngã Ba Sông-Lẩu Thức Yến ở đâu?

Trả lời: Đường Pác Bó, Ngọc Xuân, Cao Bằng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Ngã Ba Sông-Lẩu Thức Yến là bao nhiêu?

Trả lời: 097 499 65 02

Hỏi: Nhà Hàng Ngã Ba Sông-Lẩu Thức Yến mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Ngã Ba Sông-Lẩu Thức Yến là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Quán ăn Đồng Quê - Phường 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.