Nhà hàng lẩu Nhật Bản Mo Mo Paradise, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 611 60 60
Trang web momoparadise.com.vn
Vị trí chính xác 107.803.836, 10.669.541.369.999.900


Địa chỉ Nhà hàng lẩu Nhật Bản Mo Mo Paradise ở đâu?

96 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng lẩu Nhật Bản Mo Mo Paradise như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SuShi IKO, Kp2