Nhà Hàng Hoàng Ty, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 106 Đ. Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3833 2077
Trang web
Vị trí chính xác 107.719.123, 10.668.029.469.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hoàng Ty ở đâu?

106 Đ. Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hoàng Ty như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơm Việt Nam - Hai Lúa Trà Vinh - Phường 2