Nhà hàng Happy 3 (Việt Nam hourse ), Đ. Phạm Hùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô K8, Đ. Phạm Hùng, Thành phố mới, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 673 68 82
Trang web nhahanghappy3.business.site
Vị trí chính xác 110.692.145, 1.066.905.754


Địa chỉ Nhà hàng Happy 3 (Việt Nam hourse ) ở đâu?

Lô K8, Đ. Phạm Hùng, Thành phố mới, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Happy 3 (Việt Nam hourse ) như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Hạnh Phúc, Tân Biên