Nhà hàng Hải Sản Leng Keng 2 – Vua ghẹ Nhơn Lý – Nhơn Lý

Địa chỉ: Thôn Lý Lương, Nhơn Lý, Thành phố, Bình Định 55000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 969 55 55

Trang web: lengkeng2.com

Bản đồ chỉ đường: 13.883.804.099.999.900,1.092.918.782 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Hải Sản Leng Keng 2 – Vua ghẹ Nhơn Lý ở đâu?

Trả lời: Thôn Lý Lương, Nhơn Lý, Thành phố, Bình Định 55000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Hải Sản Leng Keng 2 – Vua ghẹ Nhơn Lý là bao nhiêu?

Trả lời: 096 969 55 55

Hỏi: Nhà hàng Hải Sản Leng Keng 2 – Vua ghẹ Nhơn Lý mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Hải Sản Leng Keng 2 – Vua ghẹ Nhơn Lý là gì?

Trả lời: lengkeng2.com

Xem thêm:  NHÀ HÀNG THĂNG LONG - Chi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.