Nhà Hàng Hải Sản Đầm Nại (SEAFOOD RESTAURANT) – Tri Thủy

Địa chỉ: J24Q+4CC, ĐT702, Tri Thủy, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0388 557 707

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 11.605.307.199.999.900,1.090.385.177 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Đầm Nại (SEAFOOD RESTAURANT) ở đâu?

Trả lời: J24Q+4CC, ĐT702, Tri Thủy, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Hải Sản Đầm Nại (SEAFOOD RESTAURANT) là bao nhiêu?

Trả lời: 0388 557 707

Hỏi: Nhà Hàng Hải Sản Đầm Nại (SEAFOOD RESTAURANT) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Hải Sản Đầm Nại (SEAFOOD RESTAURANT) là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Quán ốc 283 - Phường 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.