Nhà Hàng Đông Hồ, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39A Hà Huy Giáp, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3716 6166
Trang web
Vị trí chính xác 108.527.195, 1.066.773.975


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm hội nghị & Nhà hàng Tiệc cưới Phố Đôi 5, Dĩ An