Nhà hàng Đại Phú, Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56C Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 558 89 59
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.289.122, 1.066.270.301


Địa chỉ Nhà hàng Đại Phú ở đâu?

56C Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Đại Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00], Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gà Nướng Ò Ó O, Phường 14