Nhà Hàng Dạ Lan Center – P. Điện Biên

Địa chỉ: 1 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0237 3852 004

Trang web: dalan.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 198.113.596,1.057.769.955 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Dạ Lan Center ở đâu?

Trả lời: 1 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Dạ Lan Center là bao nhiêu?

Trả lời: 0237 3852 004

Hỏi: Nhà Hàng Dạ Lan Center mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[05:00-23:00], Chủ Nhật:[05:00-23:00], Thứ Hai:[05:00-23:00], Thứ Ba:[05:00-23:00], Thứ Tư:[05:00-23:00], Thứ Năm:[05:00-23:00], Thứ Sáu:[05:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Dạ Lan Center là gì?

Trả lời: dalan.com.vn

Xem thêm:  Điểm dừng chân dốc bắc sum - Minh Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.