Nhà Hàng Cơm Niêu Trường Sơn, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 659 06 66
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.056.024, 10.666.462.039.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Cơm Niêu Trường Sơn ở đâu?

46 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Cơm Niêu Trường Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN NHẬU LẨU DÊ CHU KÝ, Tân Biên