Nhà Hàng Chinh Thủy – Quảng C

Địa chỉ: QW47+563, Hồ Xuân Hương, Quảng C, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0344 446 666

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 197.553.949,1.059.130.364 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Chinh Thủy ở đâu?

Trả lời: QW47+563, Hồ Xuân Hương, Quảng C, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Chinh Thủy là bao nhiêu?

Trả lời: 0344 446 666

Hỏi: Nhà Hàng Chinh Thủy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Chinh Thủy là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Jollibee Co.opmart Pleiku - P. Hoa Lư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.