Nhà Hàng Chay Thiền Ý, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Trần Quý Cáp, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 391 60 36
Trang web
Vị trí chính xác 10.816.237.899.999.900, 1.066.961.922


Địa chỉ Nhà Hàng Chay Thiền Ý ở đâu?

36 Trần Quý Cáp, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Chay Thiền Ý như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Chay Bếp xanh An Duyên, Phường 6