Nhà hàng Cây Xoài – Đồng Phú

Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 093 259 92 99

Trang web: m.facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 174.715.952,1.065.924.816 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Cây Xoài ở đâu?

Trả lời: 74 Phan Đình Phùng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Cây Xoài là bao nhiêu?

Trả lời: 093 259 92 99

Hỏi: Nhà hàng Cây Xoài mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Cây Xoài là gì?

Trả lời: m.facebook.com

Xem thêm:  Anh Linh 1 Hotel - Street

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.