Nhà Hàng Bình Minh – Ninh Bình – Tân Thành

Địa chỉ: 7 Đường Tràng An 2, Cạnh Hồ Kỳ Lân, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 098 233 35 35

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 202.628.299,1.059.655.648 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Bình Minh – Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: 7 Đường Tràng An 2, Cạnh Hồ Kỳ Lân, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Bình Minh – Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 098 233 35 35

Hỏi: Nhà Hàng Bình Minh – Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Bình Minh – Ninh Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Quán cơm Tám Ri 3 - Tiền Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.