Nhà hàng Bên Sông, Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17/3khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 109 50 00
Trang web nhahangbensong.vn
Vị trí chính xác 108.296.665, 1.067.328.737


Địa chỉ Nhà hàng Bên Sông ở đâu?

17/3khu phố 5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Bên Sông như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Hai Râu, Long Thành Nam