Nhà hàng Ba Cửa – Trường Yên

Địa chỉ: 7WC7+3F6, Thôn Tràng An, xã huyện tỉnh Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình,, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 631 16 58

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.270.167,1.059.136.429 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Ba Cửa ở đâu?

Trả lời: 7WC7+3F6, Thôn Tràng An, xã huyện tỉnh Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình,, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Ba Cửa là bao nhiêu?

Trả lời: 091 631 16 58

Hỏi: Nhà hàng Ba Cửa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Ba Cửa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà hàng Đại Phú, Đông Hưng Thuận