Nhà hàng Ánh Tuyết, Bình Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 838H+46F, Bình Hòa, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 980 48 00
Trang web
Vị trí chính xác 113.153.163, 1.060.780.329


Địa chỉ Nhà hàng Ánh Tuyết ở đâu?

838H+46F, Bình Hòa, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Ánh Tuyết như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ câu cá chép và quán ăn HỮU TRÍ, Dĩ An