Nhà Hàng Anh Điệp, Bình Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 838F+CF8, Bình Hòa, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3789 195
Trang web
Vị trí chính xác 113.160.279, 1.060.737.066


Địa chỉ Nhà Hàng Anh Điệp ở đâu?

838F+CF8, Bình Hòa, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Anh Điệp như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơm Chiên Gà Xối Mỡ Trường Vũ, Hiệp Bình Chánh