Nhà Hàng Ẩm Thực Bàu Trúc – Đồng Xoài

Địa chỉ: Kp Phước Tân, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 097 488 89 11

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 115.332.937,10.691.747.509.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Ẩm Thực Bàu Trúc ở đâu?

Trả lời: Kp Phước Tân, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Ẩm Thực Bàu Trúc là bao nhiêu?

Trả lời: 097 488 89 11

Hỏi: Nhà Hàng Ẩm Thực Bàu Trúc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Ẩm Thực Bàu Trúc là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Nhà Hàng Quyết Còi đặc sản thịt dê thanh sơn - Đoan Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.