Nhà Hàng Ái Huê, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 418 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 5802
Trang web aihue.com
Vị trí chính xác 10.752.037, 1.066.596.381


Địa chỉ Nhà Hàng Ái Huê ở đâu?

418 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ái Huê như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Minh Châu, Ninh Sơn