Nhà đất Việt 68 – An Thái

Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, An Thái, Hải Phòng, 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 686 02 22

Trang web: nhadatviet68.com

Bản đồ chỉ đường: 208.574.484,106.651.341 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất Việt 68 ở đâu?

Trả lời: Tôn Đức Thắng, An Thái, Hải Phòng, 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất Việt 68 là bao nhiêu?

Trả lời: 096 686 02 22

Hỏi: Nhà đất Việt 68 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

Hỏi: Website của Nhà đất Việt 68 là gì?

Trả lời: nhadatviet68.com

Xem thêm:  Khu tái định cư Suối Lớn - Dương Tơ