Nhà Đất Uy Tín Khánh Hòa – Phước Đồng

Địa chỉ: 5 Đặng Thai Mai, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 0773 331 116

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 122.029.597,10.918.494.679.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất Uy Tín Khánh Hòa ở đâu?

Trả lời: 5 Đặng Thai Mai, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất Uy Tín Khánh Hòa là bao nhiêu?

Trả lời: 0773 331 116

Hỏi: Nhà Đất Uy Tín Khánh Hòa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Nhà Đất Uy Tín Khánh Hòa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Đô thị Việt Hàn - Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.