Nhà đất Trần Đề – Trần Đề

Địa chỉ: Khu hành chính, Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 097 829 05 35

Trang web: nha-at-tran-e.business.site

Bản đồ chỉ đường: 9.512.929.699.999.990,1.062.028.563 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất Trần Đề ở đâu?

Trả lời: Khu hành chính, Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất Trần Đề là bao nhiêu?

Trả lời: 097 829 05 35

Hỏi: Nhà đất Trần Đề mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Nhà đất Trần Đề là gì?

Trả lời: nha-at-tran-e.business.site

Xem thêm:  Bất động sản Quảng Trị - Huy Trương - Phường 5