Nhà đất tà đùng – Đắk Som

Địa chỉ: VWFH+H7M, QL28, Đắk Som, Đắk Glong, Đăk Nông, Việt Nam

Số điện thoại: 096 687 38 73

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 1.187.397,107.928.174 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất tà đùng ở đâu?

Trả lời: VWFH+H7M, QL28, Đắk Som, Đắk Glong, Đăk Nông, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất tà đùng là bao nhiêu?

Trả lời: 096 687 38 73

Hỏi: Nhà đất tà đùng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà đất tà đùng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Phú Hải Riverside - Phú Hải