Nhà đất phú bình – Xuân Phương

Địa chỉ: FX55+R5J, Unnamed Road, Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 0866 751 087

Trang web: nhadatphubinh.com

Bản đồ chỉ đường: 214.595.944,105.957.899 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất phú bình ở đâu?

Trả lời: FX55+R5J, Unnamed Road, Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất phú bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0866 751 087

Hỏi: Nhà đất phú bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà đất phú bình là gì?

Trả lời: nhadatphubinh.com

Xem thêm:  Mua Bán Nhà Đất - Tính Nguyễn, Hoà Thành