Nhà đất Nha Trang – Nha Trang

Địa chỉ: Khu Đô thị, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Việt Nam

Số điện thoại: 0879 555 222

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 12.210.775.199.999.900,1.091.858.091 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất Nha Trang ở đâu?

Trả lời: Khu Đô thị, Nha Trang, Khánh Hòa 65000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 0879 555 222

Hỏi: Nhà đất Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà đất Nha Trang là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Tư vấn bất động sản CCReal - khu đô thị Tây Bắc