Nhà Đất Nathan – Đằng Giang

Địa chỉ: 100 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 098 639 56 30

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.838.403,10.670.021.799.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất Nathan ở đâu?

Trả lời: 100 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất Nathan là bao nhiêu?

Trả lời: 098 639 56 30

Hỏi: Nhà Đất Nathan mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Nhà Đất Nathan là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Cty đo đạc Sê Kông Đăk Nông - Phường Nghĩa Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.