Nhà đất IQ – Hải Thành

Địa chỉ: Haiphong City, 625 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 364 56 55

Trang web: nhadatiq.com

Bản đồ chỉ đường: 207.887.021,10.671.898.639.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất IQ ở đâu?

Trả lời: Haiphong City, 625 Phạm Văn Đồng, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất IQ là bao nhiêu?

Trả lời: 096 364 56 55

Hỏi: Nhà đất IQ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Nhà đất IQ là gì?

Trả lời: nhadatiq.com

Xem thêm:  Công Ty TNHH Bim Kiên Giang - An Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.