Nhà Đất Huế NT – tổ 5

Địa chỉ: 1 Bà Triệu, tổ 5, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Số điện thoại: 093 556 57 55

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 164.701.316,1.075.993.192 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất Huế NT ở đâu?

Trả lời: 1 Bà Triệu, tổ 5, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất Huế NT là bao nhiêu?

Trả lời: 093 556 57 55

Hỏi: Nhà Đất Huế NT mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hỏi: Website của Nhà Đất Huế NT là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty Bất Động Sản Vĩnh phúc - Liên Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.