Nhà Đất Hòa Phát, Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 236 50 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.839.521.099.999.900, 1.067.319.354


Địa chỉ Nhà Đất Hòa Phát ở đâu?

21 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Đất Hòa Phát như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐO ĐẠC - NHÀ ĐẤT, Phú Mỹ