Nhà Đất HCC Huế – tổ 19

Địa chỉ: 12 Lê Viết Lượng, tổ 19, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Số điện thoại: 090 584 25 26

Trang web: nhadathcc.vn

Bản đồ chỉ đường: 164.624.496,10.760.179.409.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất HCC Huế ở đâu?

Trả lời: 12 Lê Viết Lượng, tổ 19, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất HCC Huế là bao nhiêu?

Trả lời: 090 584 25 26

Hỏi: Nhà Đất HCC Huế mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Nhà Đất HCC Huế là gì?

Trả lời: nhadathcc.vn

Xem thêm:  Văn Phòng Công Chứng Dương Đức Hiếu, Phường 10