Nhà Đất Hải Phòng – Vĩnh Khiệm

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng 04900, Việt Nam

Số điện thoại: 0704 820 666

Trang web: nhadatphucsang.business.site

Bản đồ chỉ đường: 20.821.818,10.668.809.549.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất Hải Phòng ở đâu?

Trả lời: Phạm Văn Đồng, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng 04900, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất Hải Phòng là bao nhiêu?

Trả lời: 0704 820 666

Hỏi: Nhà Đất Hải Phòng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Đất Hải Phòng là gì?

Trả lời: nhadatphucsang.business.site

Xem thêm:  Bán Nhà Hải Phòng - Sở Dầu