NHÀ ĐẤT ĐÔNG HÀ – HƯNG LAND – Phường 5

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Số điện thoại: 0767 881 555

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 16.809.603.499.999.900,1.071.033.174 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ NHÀ ĐẤT ĐÔNG HÀ – HƯNG LAND ở đâu?

Trả lời: 99 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của NHÀ ĐẤT ĐÔNG HÀ – HƯNG LAND là bao nhiêu?

Trả lời: 0767 881 555

Hỏi: NHÀ ĐẤT ĐÔNG HÀ – HƯNG LAND mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của NHÀ ĐẤT ĐÔNG HÀ – HƯNG LAND là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu dân cư Đại An - Thành phố Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.