Nhà Đất Buôn Ma Thuột – Tân Lợi

Địa chỉ: 387 Phan Chu Trinh, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 630000, Việt Nam

Số điện thoại: 094 683 16 16

Trang web: fb.me

Bản đồ chỉ đường: 126.946.666,10.805.291.729.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất Buôn Ma Thuột ở đâu?

Trả lời: 387 Phan Chu Trinh, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 630000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất Buôn Ma Thuột là bao nhiêu?

Trả lời: 094 683 16 16

Hỏi: Nhà Đất Buôn Ma Thuột mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hỏi: Website của Nhà Đất Buôn Ma Thuột là gì?

Trả lời: fb.me

Xem thêm:  Nam Nhà Đất - Mua Bán Đất Phú Mỹ - KP Thị Vải