Nhà đất Bến Tre – Phú Hưng

Địa chỉ: Số 679, Phú Hưng, Bến Tre 930000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 987 11 19

Trang web: nhadatbentre.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.251.664,1.064.069.696 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà đất Bến Tre ở đâu?

Trả lời: Số 679, Phú Hưng, Bến Tre 930000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà đất Bến Tre là bao nhiêu?

Trả lời: 090 987 11 19

Hỏi: Nhà đất Bến Tre mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà đất Bến Tre là gì?

Trả lời: nhadatbentre.vn

Xem thêm:  Bể bơi di động - Nam Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.