Nhà Đất bán – Mỹ Khánh

Địa chỉ: 9CJ7+72, Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang 880000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 929 19 76

Trang web: nha-at-ban.business.site

Bản đồ chỉ đường: 103.807.805,1.054.125.645 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Đất bán ở đâu?

Trả lời: 9CJ7+72, Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang 880000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Đất bán là bao nhiêu?

Trả lời: 091 929 19 76

Hỏi: Nhà Đất bán mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Nhà Đất bán là gì?

Trả lời: nha-at-ban.business.site

Xem thêm:  Đông Dương Green Khu Đô Thị Mạo Khê - Vĩnh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.