NHÀ ĐẤT ANH DŨNG HẢI PHÒNG – ANH DŨNG LAND – Đằng Lâm

Địa chỉ: 60 Kiều Sơn, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 0867 179 444

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 208.391.727,10.670.516.939.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ NHÀ ĐẤT ANH DŨNG HẢI PHÒNG – ANH DŨNG LAND ở đâu?

Trả lời: 60 Kiều Sơn, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của NHÀ ĐẤT ANH DŨNG HẢI PHÒNG – ANH DŨNG LAND là bao nhiêu?

Trả lời: 0867 179 444

Hỏi: NHÀ ĐẤT ANH DŨNG HẢI PHÒNG – ANH DŨNG LAND mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của NHÀ ĐẤT ANH DŨNG HẢI PHÒNG – ANH DŨNG LAND là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Ecopark - Văn Giang