Nhà Ba Sao (Dịch Vụ Sửa Vặt Tại Nhà) – Bến Thủy

Địa chỉ: Ngõ 23 Phong Định Cảng, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An 43000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 368 29 99

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.594.864,1.057.008.091 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Ba Sao (Dịch Vụ Sửa Vặt Tại Nhà) ở đâu?

Trả lời: Ngõ 23 Phong Định Cảng, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An 43000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Ba Sao (Dịch Vụ Sửa Vặt Tại Nhà) là bao nhiêu?

Trả lời: 098 368 29 99

Hỏi: Nhà Ba Sao (Dịch Vụ Sửa Vặt Tại Nhà) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Ba Sao (Dịch Vụ Sửa Vặt Tại Nhà) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Huỳnh Gia Trang - Đức Hòa