Nguyen Quang Huy Company Limited, Bình Dương 590000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô CN1 Đường Số 3 KCN Sóng Thần 3, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3802 160 ext. 160
Trang web luxurypackaging.com.vn
Vị trí chính xác 1.102.245, 1.066.972.629


Địa chỉ Nguyen Quang Huy Company Limited ở đâu?

Lô CN1 Đường Số 3 KCN Sóng Thần 3, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyen Quang Huy Company Limited như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Áo Cưới - Uốn Tóc Kim Châu, Tân Thông Hội