Nguyên liệu bánh tráng trộn Ăn Vặt Bốn Mùa, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 254 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0783 422 661
Trang web nguyenlieubanhtrangtron.com
Vị trí chính xác 10.763.848.099.999.900, 1.066.714.252


Địa chỉ Nguyên liệu bánh tráng trộn Ăn Vặt Bốn Mùa ở đâu?

254 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyên liệu bánh tráng trộn Ăn Vặt Bốn Mùa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sữa Ngọc Anh 2, Phú Lợi