Nguyễn Kim Quận 7, Bình Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10-10A Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6800
Trang web nguyenkim.com
Vị trí chính xác 107.377.409, 10.672.977.639.999.900


Địa chỉ Nguyễn Kim Quận 7 ở đâu?

10-10A Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyễn Kim Quận 7 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tử Ntech, Khu Phố Ninh trung